Brutalt rån på Max i Falkenberg

msh-7870198

Blodigt golv samt tröja från förundersökningen

Tilltalad 1.
Emil BENJAMIN Patrik Elverius, 19990324-6495

Dömd för: Stöld, Grovt rån
Straff: Sluten ungdomsvård 8 månader

Tilltalad 2.
Emma NATHALIE Charlotta Elverius, 19941024-8661

Dömd för: Rån
Straff: Fängelse 3 år

Tilltalad 3.
Pier CHRISTOFFER Gabasio, 19930518-0177

Dömd för: Grovt rån
Straff: Fängelse 4 år

Tilltalad 4.
Maria ISABELLA Peterson Neira, 19940407-0444

Dömd för: Rån
Straff: Fängelse 2 år

Tilltalad 5.
EGZON Rama, 19930522-3456

Dömd för: Försök till mord, Stöld, Grovt rån
Straff: Fängelse 9 år

Tilltalad 6.
Ernes Zaiti, 19960917-8950

Dömd för: Stöld
Straff: Villkorlig dom, Dagsböter 50 å 50 kr

Rånet utfördes i allt väsentligt i enlighet med den uppgjorda planen. Det är således utrett att Isabella införskaffat kofot och bollträ, att Nathalie Elverius ställt sin bil till förfogande och att själva rånet utförts av Egzon Rama, Benjamin Elverius och Christoffer Gabasio. Det är vidare utrett att såväl Egzon Rama som Nathalie Elverius under dagen underlåtit att banka pengar till följd att kassan innehöll mer pengar än den annars skulle gjort. Nathalie Elverius har vidare deltagit i rånet genom att införstådd med rånplanerna underlåta att banka pengar, inte tillse att nödutgången var låst, släppa in rånarna på kontoret, låta sig bli rispad på halsen samt i övrigt agera i enlighet med den tidigare uppgjorda planen.

Slogs brutalt med kofot

En av dom anställda blir brutalt misshandlad med kofot, i förhöret vittnar hon om att det verkar som att Egzon Rama som utförde dådet ville göra mest skada genom att vinkla kofoten med spetsen mot henne när han slog, hon fick sys med 40 stygn i huvud och ansikte, hon fick även en bruten arm då hon försökte avvärja sig slagen från kofoten. Egzon Rama är den som får längst straff på 9 år med Försök till mord då gärningen är den allvarligaste i rånet då hon kunnat avlida.

Syskon inblandade

Nathalie och Benjamin Elverius

Nathalie Elverius är flickvän till Egzon Rama och Benjamin Elverius som var delaktig i rånet är bror till Nathalie Elverius som själv jobbade när rånet utfördes, för att lura polisen gjorde dom ett litet skärsår på halsen vilket synades av polisen. Hade Benjamin varit vuxen så hade 4 års fängelse delats ut, han var endast 16 år vid rånet.

Bild på Egzon Rama

1681915926938-1-9440496

Vi låter domen ligga uppe gratis (offrens namn är censurerade)
Varbergs TR B 2384-15