Arif Moradi, Söderköping

675 (1)

Arif Moradi, 19980987-8219

Munkbrogatan 10

614 34 Söderköping

____________________________________________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för Sexuellt ofredande, 6 kap 10 § 1 st brottsbalken 2016-11-12 — 2016-11-13

____________________________________________________________________

Påföljd m.m.

1. Villkorlig dom 2. Dagsböter 30 å 50 kr

____________________________________________________________________

Arif Morafi har gjort sig skyldig till sexuellt ofredande mot ett barn.

norrkc3b6pings_tr_b_3301-16_dom_2017-10-11-rnsamkommande-arif_compressed