Börje Norberg, Katrineholm

Personnummer: 390410-0678

Börje Norberg Vretvägen 17

640 25 Julita

Brott: Sexuellt utnyttjande av underårig

Påföljd: Fängelse 1 år och 6 månader