Christoffer Kalani

Tingsrätten dömer honom för mer än 500 brott. De allvarligaste är 13 fall av grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och ett fall av försök till grovt sexuellt övergrepp mot barn.

När förhandlingarna inleddes i Attunda tingsrätt i början av januari berättade 22-åringen hur han sökte sig till allt yngre barn för att bli tillfredsställd och att han gjorde det för att hantera sin ångest.

När jag fick en bild med sexuellt innehåll fick jag tillfredsställelse, sade han.

Mannen fälls även för barnpornografibrott, men Attunda tingrätt friar honom från de grövsta brottsmisstankarna: de om våldtäkt.

Åtalet är ovanligt eftersom han ställts inför rätta för våldtäkt på barn utan att själv fysiskt ha utfört några handlingar. I stället har 22-åringen genom smicker och tjat lyckats förmå barnen att utföra handlingarna på sig själva. Handlingar som enligt åklagaren varit jämförbara med samlag om gärningsmannen själv utfört dem, men tingsrätten delar inte den bedömningen:

– Eftersom vi bedömt att handlingarna som han genomfört eller försökt genomföra med barnen inte, med hänsyn till kränkningarnas allvar, varit jämförliga med samlag har vi kommit fram till att de här gärningarna ska rubriceras som sexuella övergrepp mot barn och alltså inte som våldtäkt mot barn, säger rådmannen Rikard Backelin i ett pressmeddelande från Attunda tingsrätt.

Advokaten Charlotte Nordström är ett av flera målsägandebiträden i målet. Hon utgår från att domen kommer att överklagas.

– Vi konstaterar att han inte döms för några våldtäkter. Åklagaren ville få det prövat, men tingsrätten har inte gått på den linjen och det tycker jag är rätt. Det finns inget lagstöd för att tolka det på det sättet, säger 22-åringens försvararsadvokat Henrik Olsson Lilja till TT.

Det var i april 2014 som polisen slog till mot mannens bostad efter att ha tagit emot flera anmälningar om övergrepp utförda via nätet. Med hjälp av chattloggar i hans mobil identifierades 96 offer, och det visade sig att mannens övergrepp riktat sig mot barn bosatta över hela Sverige. De äldsta i fjortonårsåldern, det yngsta bara 5 år.

Fallet hade 89 målsägande barn och mannen döms för att ha utfört handlingar mot 88 av dem. 79 barn tilldöms skadestånd, sammanlagt ska 22-åringen enligt domen betala 924.000 kronor. De enskilda beloppen varierar mellan 5.000 och 40.000 kronor.