Hassan Haydari

Hassan Haydari, 19991066-8772 c/o Britt-Inger Karlsson Örtgatan 20 784 65 Borlänge

Medborgare i Afghanistan

DOMSLUT Brott som den tilltalade döms för 1. Misshandel, ringa brott, 3 kap 5 § brottsbalken 2016-07-19 2. Våldtäkt mot barn, 6 kap 4 § 1 st brottsbalken

2016-07-31 — 2016-08-01

3. Sexuellt utnyttjande av barn, 6 kap 4 § 1 st och 5 § brottsbalken
2016-06-24 — 2016-08-01 (3 tillfällen)

Påföljd m.m.
Sluten ungdomsvård 6 månader

Utvisning Den tilltalade utvisas ur riket enligt 8 a kap 1 § utlänningslagen (2005:716) och förbjuds att

återvända hit före 2022-06-30. Överträdelse av förbudet kan medföra fängelse i högst 1 år.

Hassan Haydari kom till Sverige under slutet av år 2015 som ett s.k. ensamkommande flyktingbarn. Han är medborgare i Afghanistan, men kom till

Sverige från Iran där han enligt egen uppgift har sina kvarvarande släktingar.

Hassan Haydari FRÅN Afghanistan har i strid mot detta sammanfattningsvis uppgett att de vaginala samlagen gjorde ont, tillfogade henne smärta som av skavsår i slidan, något hon sade till Hassan Haydari, men att han inte respekterade detta utan fortsatte ha sex

med henne.

Relaterade