Marcus Bohm

258125725_633145617849848_5651515449267302314_n

MARCUS Erik Bohm, 19941101-6455

Kavåsvägen 11426 70 Västra Frölunda

DOMSLUT Brott som den tilltalade döms för 1. Grov våldtäkt mot barn, 6 kap 4 § 1 st och 3 st brottsbalken 2015-08-01 2. Barnpornografibrott, 16 kap 10 a § 1 st 1 p brottsbalken 2015-08-01 3. Barnpornografibrott, 16 kap 10 a § 1 st 5 p brottsbalken

2015-01-01 — 2015-08-06

Påföljd m.m. Fängelse 3 år Lagrum som åberopas 29 kap 7 § 1 st brottsbalken

Skadestånd

Marcus Bohm ska utge skadestånd till Sekretess A med 140 000 kr jämte ränta på beloppet

enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 1 augusti 2015 till dess betalning sker.

Marcus Bohm som har varit idrottsledare för ungdomar döms till tre års fängelse för grov våldtäkt mot barn.Övergreppet mot en flicka, yngre än fem år, skedde vid en fest i Värmland i somras. Mannen döms även för två fall av barnpornografibrott – ett av dem för att han filmade övergreppet på den unga flickan.

Varmlands-TR-B-3125-15-Dom-2015-10-09-9451871

Relaterade