Mikael Hedlund, Oscarshamn

Namn: Mikael Hedlund Larsen
Personnummer: 780303-3351
Adress: Virsjödal Öråsa 1 572 92 Oskarshamn
Begångna brott: Sexuellt övergrepp mot barn, Grovt sexuellt övergrepp mot barn
Påföljd: Fängelse 2 år 6 månader

Från Domen

Mikael Lindau har under tiden våren 2006 till den 17 september 2008 i sin bostad i Karlshamn genomfört sexuella handlingar mot A, B, C, D och E enligt följande. Mikael Lindau har vid tre – fyra tillfällen under tiden 1maj 2007 – 17 september 2008 i sin bostad i Karlshamn genomfört sexuella handlingar mot A, född år 2003. De sexuella handlingarna har bestått i att han förmått med sin hand beröra hans penis och onanera åt honom.

2008-12-15-Blekinge-TR-B-2152-08-Dom_compressed