Ola Möllerström, Bjärnum

OLA Jakob Anders Truls Möllerström, 19610121-1099

Fågelvägen 3 280 20 Bjärnum

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

1 Ofredande, 4 kap 7 § brottsbalken

2015-10-01 — 2015-12-26

2. Sexuellt ofredande, 6 kap 10 § 1 st och 2 st brottsbalken

2015-11-21 — 2015-12-26

Påföljd m.m.

Dagsböter 100 å 100 kr