Salah Boucherche,

Namn: Salah Boucherche
Personnummer: 721168-3490
Adress: okänd
Medborgare i Algeriet

Dömd för: Våldtäkt, Människorov
Straff: Fängelse 6 år

Åklagaren har anfört följande. Den 10 april 2005 var Angelika på väg hem till sin lägenhet på Södermalm i Stockholm efter en utekväll med vänner. I närheten av sin lägenhet överföll en man henne och fullbordade den gärning som finns beskriven i stämningsansökan. Mannen som överföll henne var Salah Boucherche. Efter överfallsvåldtäkten ringde Angelika till en väninna som i sin tur ringde polisen. Polisen tog med Angelika till Södersjukhuset där vaginalprover samt prover från Angelikas trosor togs. Främmande DNA återfanns på proverna och de proverna har
matchats mot Salah Boucherches DNA, vilket framgår av SKL:s träffrapport. Av rättsintyget framgår att överfallet inte gav upphov till några direkta fysiska skador på Angelika. Den enda fysiska skadan som dokumenterades var två centimeterstora hematom på Angelikas vänstra armbåge. Av utlåtandet framgår emellertid att Angelika på grund av överfallet drabbats av psykiska skador i form av tecken på posttraumatiskt stressyndrom.

Salah Boucherche dömdes den 6 maj 2013 för grov misshandel till 1,5 års fängelse och livstids utvisning. I samband med utredningen togs DNA-prov på Salah Boucherche, vilket testades mot polisens DNA-register. Sökningen gav tre träffar, varav två träffar var mot prover tagna i samband med två fullbordade våldtäkter som ägde rum år 2005 respektive 2008. Våldtäkten från år 2005 avser åtalspunkt 1 och våldtäkten från 2008 avser åtalspunkt 2, som hör ihop med åtalet avseende människorov.

2013-06-11-Stockholm-TR-B-6737-13-Dom_compressed