Somalisk familj torterade och våldtog sina barn

Ahmed Ali Diriye, 19830818-0655 c/o Naima Ahmed Fornbacken 69

152 56 Södertälje

DOMSLUT Brott som den tilltalade döms för 1. Grov fridskränkning, 4 kap 4 a § 1 st brottsbalken och 4 kap 4 a § 1 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2013 2013-01-01 — 2016-01-19, (okänt antal tillfällen, åtalspunkten 1) 2013-01-01 — 2016-01-20, (okänt antal tillfällen, åtalspunkten 5) 2013-01-01 — 2016-01-20, (okänt antal tillfällen, åtalspunkten 3) 2. Grov våldtäkt mot barn, 6 kap 4 § 1 st och 3 st brottsbalken och 6 kap 4 § 1 st och 3 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2013 2013-01-01 — 2016-01-20, (okänt antal tillfällen) 3. Grovt sexuellt övergrepp mot barn, 6 kap 6 § 2 st brottsbalken och 6 kap 6 § 2 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2013

2013-01-01 — 2016-01-20, (okänt antal tillfällen)

4. Grovt bidragsbrott, 2 § och 3 § bidragsbrottslagen (2007:612)
2013-02-01 — 2016-04-12 (151 tillfällen)

Påföljd m.m.
Fängelse 6 år 6 månader

har utsatt sina egna barn för grova våldtäkter och för att, tillsammans med sin fru, ha misshandlat dem under tortyrliknande former.

33-årige Ahmed från Somalia döms för grov fridskränkning, grov våldtäkt mot barn samt grovt sexuellt övergrepp mot barn som begåtts mellan januari 2013 och januari 2016. Han döms även för grovt bidragsbrott från försäkringskassan för att vid 151 tillfällen ha tagit ut nästan 700.000 kronor i felaktiga bidrag.

Hans somaliska fru döms för grov fridskränkning som begåtts under samma tid.

Paret har sex gemensamma barn och har enligt domen utsatt tre av dem för misshandel.

Sex åtalspunkter om grov fridskränkning i målet handlar om att Ahmed tillsammans med sin fru misshandlat tre av sina barn genom att vid upprepade tillfällen nypt, slagit, sparkat samt vridit barnen i öronen. Även köksredskap har använts för att misshandla barnen vilket orsakat smärta, kroppsskada och ärr.

Föräldrarna nekade till brott, men läkaren dokumenterade barnens skador, vilket SVT rapporterade om i samband med åtalet. Det Sveriges Television glömde att ta med var att pappan även stod åtalad för sexualbrott mot två av barnen.

Ahmed fälldes på två åtalspunkter avseende sexbrott mot två av sina barn. Han har enligt domen flera gånger haft vaginala och anala samlag med en av döttrarna och vid upprepade tillfällen utsatt henne för andra sexuella handlingar. Tingsrätten skriver att brotten bör bedömas som grova eftersom Ahmed visat särskild hänsynslöshet och råhet i syfte att tillfredsställa sig själv.

Somaliern har även vid upprepade tillfällen genomfört sexuella handlingar mot sin son, genom att han legat bakom sonen och stoppat handen innanför sonens kalsonger och rört vid hans penis, vilket gjorde att pojken fått ont.

Ahmed är medborgare i Sverige, men är i behov av tolk och har sedan tidigare åtalats för att ha misshandlat en svensk flicka (född 2001) i en lekpark. Han friades dock år 2014 från brottet av Södertälje tingsrätt.

Den nya domen från Södertälje tingsrätt som kom i slutet av juni dömer frun till ett år och tre månaders fängelse. Hon ska även betala sammanlagt 150.000 kronor i skadestånd till tre av sina barn.

Ahmed döms till sex år och sex månaders fängelsestraff. Han ska betala totalt 630.000 kronor i skadestånd till fem av sina barn.

tr-dom-b-141-16