Tobias (Rosberg) Bokdalen

John Tobias Rosberg, 19900930-2879

Adress: Klåva Backe 5 A nb475 42 Hönö

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

1.

Grov misshandel, 3 kap 6 § 1 st brottsbalken

2016-06-03

2.

Grov kvinnofridskränkning, 4 kap 4 a § 2 st brottsbalken

2015-06-01 — 2016-03-31

Påföljd m.m.

Fängelse 1 år 6 månader