Tomas Vanky

Vanky

Hovrätten dömer Tomas Vanky i Falun för bl.a. grova barnpornografibrott, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och sexuellt övergrepp mot barn till tre års fängelse. Hovrätten har samtidigt frikänt skolläkaren från ett flertal åtal för kränkande fotografering. I tingsrätten dömdes Tomas Vanky till fyra års fängelse.

Efter att schweizisk polis lämnat över uppgifter till svensk polis gjordes en husrannsakan hos en skolläkare i Falun. I samband med husrannsakan togs ett mycket stort antal barnpornografiska bilder och filmer i beslag. Vissa filmer visade sig skolläkaren själv ha framställt.

Skolläkaren Tomas Vanky har under läkarundersökningar smygfilmat ett stort antal skolpojkar när de bl.a. blottat sina könsorgan, för att sedan spara ner materialet på sin dator och i vissa fall redigera filmerna. Filmerna har inte spridits till andra.

Hovrätten har för detta dömt Tomas Vanky för drygt 30 fall av grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och grovt barnpornografibrott.

På flera av filmerna har även sjuksköterskor, vårdnadshavare och andra medföljande synts. I tingsrätten dömdes läkaren även för kränkande fotografering avseende dessa gärningar. För att fotografering som gjorts i hemlighet ska vara olaglig krävs att den fotograferade befunnit sig på viss i lagtexten utpekad plats, nämligen i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme. Hovrätten har bedömt att undersökningsrummen inte kan anses vara annat liknande utrymme och därför frikänt skolläkaren från åtal för kränkande fotografering.

Läkaren Tomas Vanky döms även för att ha innehaft en stor mängd nedladdade barnpornografiska bilder och filmer, varav vissa innehållit skildringar av grova sexuella övergrepp. Han döms också för två fall av sexuellt övergrepp mot barn. Hovrätten har bestämt fängelsestraffets längd till tre år. Hänsyn har då tagits till att Tomas Vanky med största sannolikhet kommer att mista sin läkarlegitimation.

2016-06-16-Falu-TR-B-4005-15-Dom