Två bröder dömda för utnyttjande av underårig

1691036159635 9589136 612x1024 1

Namn: Kjell Jimmy Jansson
Personnummer: 19820323-6297
Adress: Kårrud 40, 686 97 Lysvik

Dömd för: Grovt sexuellt utnyttjande av underårig
Påföljd: Fängelse 1 år och 9 månader

Namn: Ulf Jerry Jansson
Personnummer: 19850103-6274
Adress: Duvenäs 2, 683 95 Sunnemo

Dömd för: Grovt sexuellt utnyttjande av underårig
Påföljd: Fängelse 1 år

2013-07-05-meddelad-i-Karlstad.-Aklagare-Kammaraklagarna-Pia-Hammar-och-Marcus-Nyman-Aklagarmyndigheten-Aklagarkammaren-i-Karlstad-4730997