Våldtagen 13-åring tvingas fly landet

Alone 279080 640 1

Hora, hora!” – våldtagen 13-åring tvingas fly till Norge när åklagare vägrar stoppa trakasserier från dömde våldtäktsmannens kompisar

Somaliske gärningsmannens vänner började trakassera och misshandla 13-åriga Ida efter den fällande domen Trots dokumenterade skador lägger åklagaren Jens Göransson konsekvent ned alla anmälningar mot männen Nu hotar socialen att tvångsomhänderta 13-åringen eftersom hon befinner sig i en muslimsk ”riskmiljö”

Idag flyr familjen till Norge för att kunna behålla flickan

När Ida just hade fyllt tolv blev hon bestialiskt våldtagen av en somalier – och har sedan tvingats uthärda att bli misshandlad, hotad och trakasserad av våldtäktsmannens vänner. Eftersom brottsanmälningarna konsekvent läggs ned ser familjen inget annat val än att fly till Norge.
– Vi har judiska rötter och blir utsatta för våld av muslimer. Myndigheterna gör allt för att skydda somalierna, säger Idas pappa

lokaltidningen Sundsvalls tidning har tidigare skrivit om den idag 20-årige somaliske man som förra sommaren kom undan med 180 timmars ungdomstjänst efter att ha lurat med sig Ida, då 12 år, till sin lägenhet i Sundsvall och utsatt henne för en blodig och utdragen våldtäkt.

– Svart snopp är dyrt! upprepade den unge muslimen medan han brutalt våldtog 12-åringen och matade knytnävsslag över hennes ansikte.

Men efter domen fortsatte Ida och hennes familj, som har judisk bakgrund, att trakasseras av våldtäktsmannens kompisar – en 16-årig somalier och dennes 18-årige bror och mor – något som Sundsvalls Tidning rapporterade om i april. Alla tre har kontaktförbud mot flickan, men somalierna slipper ändå åtal – gång på gång.

– Efter våldtäkten började de stalka mina barn, en efter en, men alla anmälningar har lagts ner. Vi har gjort över 20 anmälningar men alla läggs ned av åklagaren, säger pappan

Eftersom de lokala myndigheterna vägrar göra någonting åt situationen har familjen nu flytt till Norge för att söka skydd, berättar pappan.

De nedlagda anmälningarna gäller bland annat misshandel, sexuellt ofredande (exempelvis ska somalierna ha visat sina könsorgan för flickan), olaga hot och överträdelse av kontaktförbud. Somalierna har också kallat Ida för ”hora” samt slagit och hotat att döda hennes bror, enligt pappan.

Ett fall av misshandel ska ha skett på skärtorsdagen i år i anslutning till en busshållplats.

– Ida kom från skolan med bussen och bröderna klev ut tillsammans med sin mamma. Så fort hon klev ur förföljde de henne och slog henne. Den ene brodern boxade henne i bakhuvudet och den andre slog henne på munnen så att hennes tänder förstördes. Den somaliska mamman stod och såg på och till sist sparkade hon på flickan, berättar Idas pappa

Fallet uppmärksammades tidigare av Sundsvalls Tidning, som även publicerade en bild på flickans skador. Dessutom fanns enligt pappan en anteckning från sjukhuset som beskrev skadorna. Men åklagare Jens Göransson valde att lägga ned förundersökningen.

När Fria Tider först nådde Göransson sade han först att han inte mindes om han lagt ned ärendet eller inte. När han fick reda på att han faktiskt har gjort det säger han sig inte veta varför och förklarar att han befinner sig i en rättegångspaus.

– Förmodligen står det att det beror på bevisproblem. Jag har ingen aning just nu om varför just det där fallet lades ned, säger Göransson.

Han ville heller inte svara på hur han ställde sig till dokumentationen av flickans skador och de andra uppgifterna kring misshandeln.

– Nej, jag kan inte svara det, nej nu ropar de och vi ska in i rättssalen igen. Nu måste jag avsluta. Du får höra av dig i slutet på veckan, säger han.

När tidningen fick tag på på Jens Göransson igen vid ett senare tillfälle hänvisade han till att det inte fanns tillräckligt med bevis i fallet.

– Förutom med målsägaren hölls vittnesförhör med ett antal personer och då gick det inte att styrka riktigt hur det här gått till. Att hon hade skador var ju klart, men om jag kommer ihåg rätt kanske hon också hade gjort saker och i vilken ordning det hade skett gick inte att visa. Dels ska man visa vem som har gjort vad och i vilket skede. Om två personer till exempel inlåter sig på slagsmål med varandra så blir ju inte båda dömda för misshandel utan då blir ingen dömd, säger han.

Det rör sig om en 13-årig flicka. Skulle hon ha misshandlat de här två männen?
– Jag vet inte om hon hade misshandlat dem eller om de hade inlåtit sig på bråk. Jag kommer inte ihåg hur det var i det här fallet.

Samtidigt har Jens Göransson åtalat Idas pappa för att ha misshandlat en dotter i en av de somaliska familjerna. Bland vittnena i polisens förundersökning finns både våldtäktsmannen och 16-åringen, samtidigt som ett oberoende vittne säger att det i själva verket var pappans son som slog på flickan. Göransson anser dock att bevisläget är gott.

Den senaste incidenten ägde rum den 25 augusti. Ida och hennes pappa befann sig på en busshållplats vid 23-tiden när en blå Mercedes-van stannade framför dem. Ut klev tre maskerade somalier som försökte dra in flickan i fordonet, enligt pappan.

– Jag slog två av dem och sedan stack de, säger han.

Idas familj är fattig. Båda föräldrarna är arbetslösa och familjen har därför inte haft möjlighet att flytta från Sundsvall till en säkrare ort för att undkomma de regelbundna trakasserierna och våldet.

Efter misshandeln blev Ida borta från skolan under en längre tids frånvaro. Då började socialtjänsten plötsligt intressera sig för familjen, och tog ett möte med Ida och hennes mamma på grund av frånvaron i skolan. Enligt Sundsvalls tidning valde samma socialförvaltning att inte polisanmäla våldtäkten mot flickan, trots att man kände till den direkt, förrän efter fem månader. Men nu ville socionomerna plötsligt tvångsomhänderta Ida och sätta henne i ett familjehem som skulle göra det möjligt att komma till skolan. Förklaringen var att hon måste komma ifrån den ”riskmiljö” som det muslimska bostadsområdet i Sundsvall ansågs utgöra.

Planerna avstyrdes dock eftersom mamman försäkrade att hon skulle ta Ida från Sundsvall.

”Utifrån detta och med hänsyn till att [Ida] trots hög frånvaro ändå har gått mer i skolan detta år än hon gjort tidigare, bedömer socialtjänsten att situationen i nuläget inte är sådan att insatser enligt LVU kan tillämpas”, skriver myndigheten i sitt beslut.

Under sommarlovet vistades Ida i Danmark och nu befinner sig 13-åringen på flykt i Norge, där familjen hoppas att få det skydd som de svenska myndigheterna inte kan ge henne, enligt pappan.

– Får vi inte stanna i Norge åker vi vidare till Frankrike. Men vi kommer inte att stanna i Sverige. I Sverige vill myndigheterna bara försvara muslimer, säger pappan.

Ida heter egentligen något annat.