André Rosie, fleninge

11999546 131168810563800 8777198647243820970 O (3)

ANDRÉ Kaj Sebastian Rosie, 19910928-0975 Västkustvägen 281254 77 Fleninge

DOMSLUT Brott som den tilltalade döms för 1. Försök till sexuellt övergrepp mot barn, 6 kap 6 § 1 st och 15 § 1 st samt 23 kap 1 § brottsbalken 2015-03-01 — 2015-03-02 (2 tillfällen) 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering, 6 kap 8 § 1 st brottsbalken 2015-03-01 — 2015-03-03 (2 tillfällen) 3. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering, 6 kap 8 § 1 st och 15 § 1 st samt 23 kap 1 § brottsbalken

2015-03-02 — 2015-03-07 (2 tillfällen

4. Sexuellt ofredande, 6 kap 10 § 2 st brottsbalken 2015-03-01 — 2015-03-06 (6 tillfällen) 5. Barnpornografibrott, 16 kap 10 a § 1 st 1 p brottsbalken 2015-03-01 — 2015-03-03 (2 tillfällen) 6. Försök till barnpornografibrott, 16 kap 10 a § 1 st 1 p och 17 § samt 23 kap 1 § brottsbalken

2015-03-02 — 2015-03-07 (2 tillfällen

Påföljd m.m.
Fängelse 8 månader

Läs Domen här

i målsägandes telefon påträffat konversationer mellan målsäganden och en okänd person kontaktades polisen. Det visade sig vid polisens tömning av målsägandens telefonen att målsäganden varit i flitig kontakt

med en person på imessage och Skype, varpå en utredning inleddes

2016-12-12-Attunda-TR-B-2457-15-Dom_compressed