David Raiting

Carl DAVID Raiting, 950826-6617 Kungsgårdsvägen 13

903 55 Umeå

DOMSLUT Brott som den tilltalade döms för Våldtäkt, 6 kap 1 § 1 st brottsbalken 2014-03-02 Åtal som den tilltalade frikänns från Sexuellt tvång, 6 kap 2 § 1 st brottsbalken

2014-03-03 — 2014-06-28 (5 tillfällen)

Påföljd m.m. Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 1 år ha dömts ut. Särskild föreskrift: David Raiting ska genomgå den vård som framgår av domsbilaga 2 samt ha en regelbunden kontakt med psykiatrin.

– Övervakningen ska pågå till 2017-03-22.

Han sa att han hade bilder i huvudet på dem när de hade sex med varandra. För att han skulle sluta tänka på bilderna måste de ha samma sex som han hade bilder av i

huvudet eller så var han tvungen att skada eller döda henne.

Läs Domen  

Relaterade