John KRISTIAN Ekberg

John KRISTIAN Ekberg, 19850613-5576 Frihetsberövande: Häktad Forsa Grönalund

516 94 Dannike

DOMSLUT Brott som den tilltalade döms för Våldtäkt mot barn, 6 kap 4 § 1 st brottsbalken 2016-07-26 — 2017-01-28

Påföljd m.m.

Fängelse 3 år

Kristian Ekberg har själv beskrivit relationen som en ömsesidig kärleksrelation. Sekretess 1 har i efterhand berättat att hon egentligen inte ville ha en sexuell relation med Kristian

Ekberg. Enligt tingsrättens mening är det

LÄS DOMEN FÖR DETALJER

Relaterade