Lärare dömd för sexofredande

Stqsxttiqeqcrcucing 3ycnlt0 Jpg 1

En lärare i Halmstad döms för sexofredande mot 4 barn 14-15 år han har ofredat målsägarna genom att beröra dem och behandla

dem på sätt som varit ägnat att kränka deras sexuella integritet

(Dom, kommer)