Oscar Persson, Helsingborg

En huvudinstruktör vid en idrottsklubb dömdes i tingsrätten för sexbrott mot tre minderåriga flickor. Hovrätten fastställer nu tingsrättens domslut utan några ändringar.

En man dömdes i tingsrätten till tre års fängelse för våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp mot barn, sexuellt ofredande samt grovt barnpornografibrott samt ålades att betala skadestånd till tre målsäganden med sammanlagt 140 000 kronor. Mannen, som varit huvudtränare vid en idrottsklubb, erkände i stort gärningarna och anförde i tingsrätten bland annat att det är viktigt för flickor i elvaårsåldern att tillfredställas sexuellt.

Tingsrätten fann det styrkt att mannen mot tre minderåriga flickor begått sexuella handlingar som i ett fall varit jämförliga med samlag. Mannen hade även innehaft en stor mängd barnpornografiskt material. Domstolen konstaterade att gärningarna inte begåtts under inflytande av en allvarlig psykisk störning och fann inte anledning att frångå det samlade straffvärdet om tre års fängelse.

Namn: Carl Oscar Robert Persson
Personnummer: 781125-9279
Adress: Södra strandgatan 1, 252 24 Helsingborg

Våldtäkt mot barn Sexuellt övergrepp mot barn Sexuellt ofredande

2010-11-17-Helsingborgs-TR-B-4752-10-Dom-med-bilagor-1