Stefan Emanuelsson, Mellbystrand

Sven STEFAN Emanuelsson, 19840418-4619 Skyttelvägen 3

312 60 Mellbystrand

DOMSLUT Brott som den tilltalade döms för Grov våldtäkt, 6 kap 1 § 3 st brottsbalken i sin lydelse före 1 april 2005

1999-06-01 — 2000-07-31 (20 tillfällen)

Påföljd m.m.
Fängelse 1 år

Gärningar Stefan Emanuelsson har tvingat de båda målsägandena Sekretess A och Sekretess B till anala och orala samlag vid minst tio tillfällen vardera under tiden den 1 juni 1999 – den 31 juli 2000 i Eldsberga, Halmstads kommun. Stefan Emanuelsson har i samband med händelserna även tvingat de underåriga målsägandena till sexuellt umgänge med honom genom att tvinga dem att ta på hans könsorgan och Stefan Emanuelsson har själv tagit på deras könsorgan. Tvånget i samband med de anala och orala samlagen samt det sexuella umgänget i övrigt har bestått i att Stefan Emanuelsson tagit hårda tag i målsägandena, hållit fast dem samt tryckt dem hårt mot underlaget – vid något tillfälle mot en bil –

varvid målsägandena åsamkats smärta och blånader

B1012-15