Vaktmästare köpte sex av elev

Images 1 9088484

Vaktmästare köpte sex av elev – döms till fängelse

En man i 50-årsåldern stod åtalad för att under ett års tid, vid cirka 20 tillfällen köpt sexuella tjänster av en då 15-årig flicka. Flickan berättade att hon lagt ut en annons om att hon ville sälja sex eller nakenbilder på sig själv och att hon på så vis fått kontakt med mannen. Mannen, som arbetade som vaktmästare på flickans skola, nekade till anklagelserna och uppgav att han i och för sig vetat om att hon sålt sex men att han själv aldrig köpt av henne. Tingsrätten ansåg att flickans uppgifter var logiska och sammanhängande samt saknade inbördes motstridigheter. Då de även var väl förenliga med sms-kommunikationen mellan henne och mannen så lades hennes berättelse till grund för avgörandet. Mannen dömdes därför för köp av sexuell handling av barn till fängelse i tre månader. Han ålades också att betala 20 000 kronor i månaden till flickan. Hovrätten fastställer nu i allt väsentligt tingsrättens dom.

Nils BÖRJE Gustav Ljunggren, 600519-3211

Othem Spillings 279624 46 Slite

OVERKLAGAT-AVGORANDE-Gotlands-tingsratts-dom-den-11-oktober-2011-i-mal-nr-B-781-11-se-bilaga-A-9529242