Youssaf Khaliif Nuur

Youssaf Khaliif Nuur, från Etiopien döms för att grovt ha vållat den 22-åriga Alexandra Mezher död på ett HVB-hem i Mölndal i våras.

alexandra-mezher-673261-3622761

Påföljden blir rättspsykiatrisk vård – han ska dessutom utvisas ur riket efter att ha genomgått vården.

Åklagare Linda Wiking överväger att överklaga domen – hon vill se gärningsmannen dömd för mord.

– Jag får gå genom domen en gång till. Men det är klart att det troligtvis blir ett överklagande, säger hon.

Det har gått drygt ett halvår sedan januarimorgonen när 22-åriga Alexandra Mezher blev knivhuggen till döds på sin arbetsplats, ett HVB-hem i Mölndal.

En yngling åtalades i maj och rättegången hölls i Göteborgs tingsrätt i juni och juli.

Under måndagen föll domen i det uppmärksammade målet där en yngling, vid tillfället boende på hemmet, misstänktes ha mördat Alexandra samt försökt mörda en boende på hemmet.

Ynglingen döms dock inte för mord, utan för synnerligen grov misshandel och grovt vållande till annans död, vilket var åklagarens andrahandsyrkande.

Han döms inte heller för mordförsök utan för försök till grov misshandel på en annan boende på hemmet.

Påföljden blir rättspsykiatrisk vård. Han ska dessutom utvisas ur riket efter att ha genomgått vården.

Tingsrätten: Ej bevisat uppsåt

Tingsrätten menar att gärningen inte är att rubricera som mord eftersom det inte är bevisat att gärningsmannen hade uppsåt att döda Alexandra. Han har visserligen handlat medvetet och inte reflexmässigt, men på grund av att han bedöms vara psykiskt sjuk går det inte att slå fast att han varit medveten om att Alexandra kunde dö av knivhuggen:

”Tingsrätten anser dock inte att det är bevisat att Youssaf Khaliif Nuur, hade för avsikt att döda Alexandra Mezher (avsiktsuppsåt). Det finns inte heller tillräckligt underlag för att slå fast att Youssaf Khaliif Nuur förstod eller var praktiskt taget säker på att Alexandra Mezher skulle dö (insiktsuppsåt).”

Tingsrätten resonerar likadant kring det knivutfall som den dömde gjorde mot en boende på hemmet. Den dömde hade inte uppsåt att döda den boende, och därmed döms han för försök till grov misshandel, också det åklagarens andrahandsyrkande.

Åklagaren: ”Inget barn”

Åklagaren Linda Wiking har hela tiden drivit linjen att ynglingen är äldre än de 15 år han själv uppgett sig vara.

Redan en vecka efter att ynglingen greps fick han genomgå en så kallad handröntgen, en typ av många åldersbestämningsmetoder.

Enligt åklagaren ska röntgenbilden visa på att ynglingen är minst är 18 år gammal.

– Det finns ingenting som säger att det är ett barn, har Linda Wiking tidigare sagt till GT.

Även en bedömning av den misstänktes tänder har gjorts: ”(han) förefaller att vara åtminstone ett år äldre än vad han själv angett” blev slutsatsen. Migrationsverket skrev dessutom upp den misstänktes ålder med tre år vid en egen undersökning.

Advokaten kritisk

Den mordmisstänktes advokat Claes Kennedy har dock varit kritisk till undersökningarna som kan visa att ynglingen faktiskt är äldre han vad han själv uppger.

– Det är oerhört svårt att avgöra ålder när man är runt 18 år. Åklagaren får väl argumentera för sin sak, men min ståndpunkt är fortfarande den att han ska bedömas som underårig, det finns inget skäl att ändra det och det har även tingsrätten bedömt i den enda juridiska bedömningen som finns i frågan, har Claes Kennedy tidigare sagt och hänvisat till de beslut om häktning som fattats under den tid utredningen pågick fram till rättegången.

Tingsrätten: Vuxen gärningsman

Åklagaren har krävt att tingsrätten skulle ta ställning till ynglingens juridiska ålder, vilket också skedde: Tingsrätten går på åklagarens linje och slår fast att den dömde var ”i vart fall över 18 år” när gärningen begicks. Men att den dömde bedöms vara vuxen förändrar inte tingsrättens bedömning, resonerar rätten.

Det var i juli som Rättsmedicinalverket kom med sitt utlånande om den nu dömdes psykiska hälsa – enligt undersökningen lider ynglingen av en allvarlig psykisk störning.

Och därmed var en fängelsedom helt utesluten.

Dom överklagas

Åklagare Linda Wiking ifrågasätter domen. Hon ville se gärningsmannen dömd för mord.

– Jag menar att det ska vara bedömt som ett uppsåtligt dödande. Det är egentligen det som avviker från mina yrkanden, säger hon.

Också Hans Gaestadius, som är målsägandebiträde till Alexandra Mezhers anhöriga, kommer att överklaga domen tillsammans med målsägande, enligt TT.

– Min uppfattning är att tingsrätten varit väldigt försiktig i sin bedömning när man inte anser att det finns tillräckligt stöd för att döma för mord. Jag kommer att samråda med åklagaren men mina huvudmän är besvikna och vi kommer att överklaga, säger advokat Hans Gaestadius, till TT.

Linda Wiking menar att det är viktigt att tingsrätten bedömde att gärningsmannen är minst 18 år gammal, men att rätten har varit väl försiktig i sin bedömning.

– Absolut. Jag menar att en vuxen person ska dömas som en vuxen person och inte ett barn. I vår tandundersökning var den troligaste åldern 21,4 år. Då har tingsrätten varit något försiktig jämfört med den bedömning som Högsta domstolen gjorde i sitt mål, säger hon, och refererar till en tidigare dom i HD som säger att tingsrättens uppgift är att bedöma vilken ålder som är mest sannolik.

Jobbade ensam

Redan i februari kunde GT avslöja att Alexandra Mezher jobbade ensam natten då hon mördades. Det trots att ledningen för hemmet kände till att den den dömde hade psykiska problem, och att hemmet dessutom beviljats extra pengar från socialtjänsten för extra personal.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskade senare hemmet.

Enligt beslutet hittade IVO inte några brister i hemmets verksamhet som skulle ha bidragit till den tragiska händelsen.

Den dömdes inställning är att han varken kan förneka eller erkänna, då han säger att han inte minns händelsen.

GT har utan framgång sökt försvarsadvokat Claes Kennedy.