ANN-KRISTIN Ros

Det är genom Ann-Kristin Ros egna uppgifter och genom den skriftliga bevisningen
utrett att den aktuella narkotikan, bestående av 240 tabletter diazepam, som införts
till Sverige föregåtts av en beställning som hon gjort. Det är vidare utrett att hon den
16 oktober 2010 i samband med införseln av tabletterna i strid med ett särskilt
förbud mot införsel av narkotika underlåtit att anmäla tabletterna till tullbehandling.
Det föreligger således objektiva förutsättningar för brottet narkotikasmuggling. För
fällande dom krävs härutöver att gärningen begåtts uppsåtligen.

defavgdok21-4434967