Martin Edström, Vänersborg

Prasten

Martin Edström 721205-7934 från Vänersborg åtalades i tingsrätten för sexuellt ofredande av en då 17-årig flicka. Av utredningen framgick att prästen var verksamhetsansvarig i en församling där flickan var ungdomsledare.

De arbetade tillsammans i en konfirmandgrupp och hade på grund av arbetet ofta kontakt. Under en konversation på Facebook kommenterade mannen flickans kropp och kom med sexuella anspelningar. Tingsrätten konstaterar att även om flickan deltagit i konversationen är det mannen som varit drivande. Det framgick av konversationen att han haft ett sexuellt syfte med denna och rätten gör bedömningen att handlingen varit ägnad att kränka flickans sexuella integritet.

39-årige Martin Edström anses ha agerat uppsåtligt och rätten dömer honom således för sexuellt ofredande till dagsböter om totalt 2 500 kronor. Hade mannen inte förlorat sin anställning hade högre böter utgått. Flickan tilldelas vidare ingen kränkningsersättning, då kränkningen inte anses vara tillräckligt allvarlig.

LADDA NER DOM

Relaterade

Sexuellt ofredande 2014-06-27

admin

Taggad med:Sexuellt ofredande