Michael Kaliff, Ludvika

Namn: Hans Christer Michael Kaliff
Personnummer: 19600720-197*
Adress: Brunnsvägen 11777 51 Smedjebacken

Dömd för: Våldtäkt mot barn (2013-01-11)
Straff: Fängelse 5 år

Sommaren 2012 blev målsäganden familjehemsplacerad efter att uppgifter framkommit om att hennes mamma misshandlat henne. Åtal har i tiden därefter väckts mot mamman. De i detta mål aktuella gärningarna kom till polisens kännedom efter att målsäganden berättat för mamman i familjehemmet om att hon utsatts för sexuella övergrepp av Michael Kaliff.
Efter att man talat med målsägandens särskilda företrädare i misshandelsmålet, gjordes polisanmälan och förhör hölls med målsäganden på Barnahus i Borlänge. Förhör hölls den 30 november 2012 och den 11 december 2012. Efter det första förhöret anhölls Michael Kaliff och han har därefter häktats i målet.

När målsäganden hörts i målet har hon fyllt 13 år. Hon har berättat om händelser som ska ha inträffat vid upprepade tillfällen från 9 – 10 års ålder till dess hon var 12 år.

michael-kaliff-1635961