Mohammed Al Hayali, Landskrona

MOHAMMED Abdulrazaq Al Hayali, 910416-8738 Medborgare i Irak Frihetsberövande: Häktad

(gammal adress) Sörbäcksgatan 57 Lgh 1002

216 25 Malmö

DOMSLUT

Begångna brott Lagrum

1.Grov våldtäkt  6 kap 1 § 1 st och 4 st brottsbalken

2.Rån  8 kap 5 § 1 st 1 p brottsbalken

Påföljd m.m.

Fängelse 3 år 6 månader

Ur domen:

Mohammed Al Hayali har bestritt yrkandet om utvisning. Han har, utöver inställningen i skuldfrågan, även anfört att det med hänsyn till hans personliga och sociala förhållanden inte föreligger synnerliga skäl för utvisning. Han har anfört följande. Hans far är irakier och hans mor indiska. Själv är han irakisk medborgare men har inte någonsin uppehållit sig i Irak. Han är född i Iran. Familjen flyttade sedan till Indien. Först flyttade hans far till Sverige. Övriga familjemedlemmar kom sedan hit i juni 2007 från Indien när han var 16 år. Därigenom blev hela hans kärnfamilj samlad i Sverige. Han saknar anknytning till Irak. Han har visserligen släktingar i Bagdad men dem har han aldrig träffat. Han har gått i skola i Sverige och försörjer sig genom att arbeta i faderns gatukök.

DOM-Malmo-1