Krister Olsson, Vallentuna

krister-olsson-300x160-5449685

Namn: Lars Krister Olsson (Bytt namn till Ekholm)
Personnummer:
 19600907-7212
Adress: Björkallén 6 B lgh 1101776 71 Långshyttan

Våldtäkt mot barn
Fängelse 3 År

Tingsrätten finner vid en samlad bedömning av vad som förekommit i målet att målsäganden framstår som en trovärdig person och att hennes uppgifter är tillförlitliga. Hennes berättelse skall därför ligga till grund för bedömningen. Tingsrätten finner det därigenom ställt utom rimligt tvivel att Krister Olsson vid flera tillfällen haft vaginalt och analt samlag med målsäganden och därtill med henne utfört andra sexuella handlingar som är jämförliga med samlag. Generellt är små barns tidsmässiga medvetenhet begränsad, vilket motiverar viss försiktighet vid bedömningen av gärningarnas omfattning. Det är vidare visat att målsäganden endast vid ett tillfälle har övernattat i Krister Olssons lägenhet. Även med en försiktig uppskattning måste det anses utrett att övergreppen – i enlighet med vad som påstås i åtalet – har ägt rum vid flera tillfällen under den i åtalet angivna tidsperioden. Åtalet är därmed styrkt.

Gärningarna har begåtts mot en liten flicka som befunnit sig i en mycket utsatt position, utan föräldrar i ett främmande land. De har utförts av en person till vilken hon stod i en uppenbar beroendeställning och i en miljö där hon saknade varje praktisk möjlighet att avvärja övergreppen.

Download4
B1472-09-1-4642836

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *