Patrick Johnsson, Kristianstad

1690934811218-8778183

Patrick Helge Johnsson som bland annat innehaft och spridit en stor mängd bilder och filmer med barnpornografiskt innehåll, dömdes i tingsrätten till fem års fängelse för grovt barnpornografibrott med mera.

En del av brotten begicks utomlands. Hovrätten ändrade efter överklagande påföljden från fem till sju års fängelse, mot bakgrund bland annat av att domstolen ansåg att straffvärdet för det grova barnpornografibrottet låg i den översta delen av straffskalan.

Mannen överklagade domen. Genom att Högsta domstolen, HD, nu beslutar att inte meddela prövningstillstånd står hovrättens dom fast.

Namn: Måns Patrick Helge Johnsson
Personnummer: 19661027-3531

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *