Amin Ashan Al-radami våldtog funktionshindrad man

Tingsrätten finner ingen anledning att betvivla offrets uppgifter att han inte tagit initiativet till samlaget och att han inte frivilligt deltagit i samlaget. Offret har vissa funktionsnedsättningar. Offret bor på ett LSS-boende och har daglig hjälp av personal. Offret har diagnostiserats autism, utvecklingsstörning samt ADHD och hans psykiska störning är av långvarig natur. Offret pendlar mellan att vara ett barn och en vuxen. Många gånger uppfattas han ligga på en mental nivå jämförlig med en 8-åring.

Jemeniten Amin Al-radami satt i busskuren och smaskade på körsbär när den funktionshindrade mannen kom in i kuren. Att offret led av funktionshinder märkte jemeniten direkt och var heller inte sen att utnyttja hans handikapp. Amin Al-radami fick ner byxorna på den funktionshindrade mannen, placerade honom på knä och begick våldtäkten analt tills han fick sin utlösning inuti offret.

Amin Al-radami ska nu ådömas påföljd för våldtäkt. För sådant brott är föreskrivet fängelse i lägst två år och högst sex år. Vid bedömningen av straffvärdet ska enligt 29 kap 1 § brottsbalken särskilt beaktas att gärningen har utgjort ett allvarligt angrepp på målsägandens trygghet till person. Tingsrätten finner att brottets straffvärde motsvarar fängelse i två år sex månader.

Kammaråklagare Jenny Karlsson hade yrkat på utvisning efter avtjänat straff. Det är inte utrett vilka problem Amin Al-radami riskerar att möta i hemlandet. Det är inte heller i övrigt klarlagt om det finns något annat som utgör hinder mot en utvisning. Mot bakgrund därav finner tingsrätten att det inte finns tillräckliga skäl att utvisa Amin Al-radami. Yrkandet om utvisning ska därför ogillas.

Skaraborgs tingsrätt dömde:

  • Amin Ashan Al-radami, 640161-149*, Häktad, adress saknas, medborgare i Jemen. För våldtäkt till fängelse 2,5 år. Yrkandet om utvisning ogillas. Amin Al-radami ska utge skadestånd till Sekretess med 100.000 kr jämte ränta.
  • Peter Stierna tillerkänns ersättning med 30.331 kr. Christina Andrén tillerkänns ersättning med 21.218 kr.
  • Mål nr B 3236-12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *