Leif Westerling, Lidköping

364536534_249146544664922_136773547697452744_n-8971634

Namn: Leif Sonny Westerling
Personnummer: 19670920-6012
Adress: Lindärva Annedal, 531 91 Vinninga

Dömd för: Grovt barnpornografibrott
Straff: Fängelse 6 månader

Han har medgett att ha laddat ner 25 filer som tillsammans motsvarat 5 filmer och 20 foton men gjort gällande att ingenting av innehållet i dessa 25 filer är av särskild hänsynslös art. Han har angett att syftet med nedladdningen har varit att hjälpa en väninna i Mexico. Han har helt förnekat att ha spridit barnpornografiskt material. Han har medgett det särskilda yrkandet.

Den 26 november 2010 gjordes en husrannsakan hos Leif Westerling varvid fyra stationära datorer och fyra externa hårdiskar, CD-skivor, USB-minnen togs i beslag.

Ann-Charlotte har arbetat på rikskriminalens barnporrgrupp i 3,5 år. Hon blev tilldelad ärendet och hade i uppgift att granska CD-skivan utifrån svensk lagstiftning. Hon kom fram till att det rörde sig om barnpornografi som var att bedöma som grov, på grund av att den innehöll särskilt hänsynslösa inslag.
Definitionen på grov barnpornografi är att ett barn visas i pornografiskt syfte och framställningen innehåller tvång, penetrering och barnet skriker eller man annars ser att det gör ont. Det var enligt hennes uppfattning helt klart att det rörde sig om grov barnpornografi.

Uppdatering 2014-06-21

Göta hovrätt gjorde en liknande bedömning som tingsrätten.

I ett fall friar man mannen. Man anser inte att det är styrkt att han spridit en barnpornografisk film år 2009.

Den fällande domen gäller innehav av över 3 000 barnpornografiska bilder samt innehav av drygt 300 filmer, där en stor del visar barnpornografi av särskilt hänsynslöst slag.

Kriminellt.com_.-SKARABORGS-TINGSRATT-Malenhet-1.-2013-02-22-meddelad-i-Skovde.-PARTER-Antal-tilltalade_-1-7813584

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *