Systemet borde skydda barnen – inte pedofiler

pedofil_darknet

Trots intervjuer, referenstagning och utdrag ur belastningsregistret kunde vi inte stoppa mannen. Övergreppen på förskolan hade kunnat få ett slut innan de ens börjat. Vi kräver att det omedelbart införs ett lagstadgat informationskrav mellan kommuner, skriver Emanuel Ksiazkiewicz (S), Botkyrka.

Hur ska ett samhälle reagera när det som inte får hända redan har skett? När vi tvingas konstatera att vi inte gjort nog och att vi inte kunnat skydda dem som behöver oss mest. Och att vi sedan även ställs inför faktumet att det oförsvarbara aldrig hade behövt ske.

Det här var den verklighet vi i Botkyrka kommun vaknade upp till, en gråmulen onsdag i februari. En av våra barnskötare var misstänkt för, och har nu erkänt, att han begått övergrepp mot barn på förskolan där han arbetade. Han är också misstänkt för barnpornografibrott.  

I samma ögonblick var vi i Botkyrka eniga. Vår organisation skulle aldrig bli den samma, och det var precis det vi ville. Inget skulle hindra oss från att hitta exakt vad eller vem som brustit. Vi skulle göra allt för att se till att detta aldrig kan ske igen. Vi inledde en intern och extern utredning, vi anmälde även oss själva till skolinspektionen. Vi har granskats, delgetts och förstärkts.  

Det började i en annan kommun

Men detta fall började inte hos oss, och vi kan inte acceptera det faktum att dessa övergrepp hade kunnat få ett slut innan de ens börjat.  

Tidigt uppdagades det att personen i fråga redan sju år tidigare varit misstänkt för liknande brott i en av våra grannkommuner. Personen togs då ur tjänst, men när utredningen lades ner förflyttades han enbart till en annan arbetsplats inom samma kommun. Sen riktade han fokuset mot Botkyrka.  

“Har misstankar av allvarlig grad uppdagats ska dessa, utan undantag, delges kommande arbetsgivare. En sådan lag hade kunnat skydda Botkyrkas barn”.

Trots intervjuer, referenstagning och utdrag ur belastningsregistret kunde vi inte stoppa honom. För brottsregistret visar inte misstankar och tidigare arbetsgivare är inte enligt lag skyldiga att delge den typen av information. Byråkratiskas luckor som i detta fall fick fruktansvärda konsekvenser.

Inför informationskrav

Vi kräver därför att det omedelbart införs ett lagstadgat informationskrav mellan kommuner. Har misstankar av allvarlig grad uppdagats ska dessa, utan undantag, delges kommande arbetsgivare. En sådan lag hade kunnat skydda Botkyrkas barn.

Låt oss vara tydliga, det här är inte en ”Botkyrkafråga”. Så länge ett system och dess krav brister finns det ingen kommun eller skola som kan garantera den trygghet våra barn har rätt till.

Låt oss vara ännu tydligare. Det finns ingen enskild lösning som stoppar alla samhällets förövare. Men det är vår skyldighet att göra precis allt vi kan för att skydda våra barn. Det inkluderar att bygga system som fungerar just så, som skyddar barn och inte pedofiler. Som sätter stopp för förödande mönster innan det är försent.  

Åtal har väckts

I onsdags väcktes åtal mot den misstänkte, men låt inte detta fall handla om honom. Han är en oförsvarbar parentes i en mycket större fråga. Låt diskussionen och rubrikerna handla om barnen och systemen som ska skydda dem.  

Vi kommer aldrig vara tysta när barn far illa, och vi vill se till att ingen annan är det heller.