Paradis Andreas Ragnar-Eykr Kjæll

Gammal namn: Andreas-bromée.

ID: 19770423-7135

Adress: Kuggavägen 27, 439 55 Åsa

Andreas Bromée Kjell förekommer under nio avsnitt i belastningsregistret. Han har
vid tre tillfällen dömts för misshandel och olaga hot, men den senaste domen ligger
åtta år tillbaka i tiden. Vidare ålades han den 9 februari 2009 besöksförbud i
förhållande till Sofia Cederhorn t

Andreas-bromee-6556637