Andreas Henriksson, Östersund

I domen angående Grov kvinnofridskränkning är 7 fall av händelser beskrivna där han hotat, slagit henne i ansiktet, dragit henne i håret, tryckt en kudde mot ansiktet, kastat vatten på henne, tagit stryptag, spottat och kallat henne hora, fitta , oduglig, värdelös m.m…

Angående Koppleriet så har Andreas tillgodogjort sig delar av den inkomst tjejen erhållit från prostitution. Han har även främjat genom att:

  • Fotograferat offret och hjälpt till att skapa en annons med prislista
  • Hjälpt till att lägga ut annonsen på internet
  • Har haft kontakt med sexköpare på mail/skype och/eller personligen
  • Har ställt sin bostad till förfogande vid offrets sexuella förbindelser
  • Har tagit emot sexköpare vid/i bostaden och vid vissa tillfällen kvarstannat i bostaden och hållit vakt, närvarat på plats eller närvarat per telefon när offret har haft de sexuella förbindelserna.

Andreas Henriksson har härutöver tagit emot betalning av sexköparna och tillägnat sig del av den ersättning/inkomst som offret erhållit från prostitution.

samir-andreas-henriksson