Hampus Johansson, Värmdö

Namn: Knut Hampus Sebastian Johansson

Hampus Johansson har vid ett tillfälle den 10 januari 2012 på
haft samlag och genomfört annan sexuell handling som, med hänsyn
till kränkningens art och omständigheterna i övrigt, är jämförlig med samlag med
sekretess A, född i april 1997 och därmed under 15 år vid gärningstillfället. De
sexuella handlingarna jämförliga med samlag har bestått av att Hampus Johnasson
dels penetrerat A:s underliv med sina fingrar, dels slickat A:s underliv.

2013-02-15-meddelad-i-Nacka-Strand_compressed