Pontus Bergvall Borg, Östersund

Vid tidpunkten för gärningarna hade Pontus Bergvall Borg nyss fyllt 15 år, offret var född 1986 och var alltså vid gärningen endast 8 år. Detta hände året 1994.

När det gäller händelserna så har flickan och Pontus Bergvall Borg lämnat förhållandevis samstämmiga berättelser. Skillnaden mellan deras berättelser utgörs av att Pontus gjort gällande att han enbart tagit på och tittat på flickans yttre könsorgan, medan hon, som inledningsvis talat om samlag, beskrivit att hon kände smärta och en töjande känsla i slidan.
Den beskrivning flickan lämnat talar mycket starkt för att Pontus fört in någonting i hennes slida. Pontus redogörelse för att han, dold under ett täcke, skulle ha ”tittat” på hennes yttre könsorgan förefaller inte rimlig.

pontus-bergvall-borg-fotboll-9083061

Pontus är också fotbollstränare för flickor som är 13-14 år. Förmodligen vet man inget om hans förflutna..

Tingsrätten finner att flickans berättelse om vad hon känt under händelserna är fullt tillförlitlig och ska läggas till grund för bedömningen. Det kan inte anses utrett att vad Pontus fört in i henne varit sitt eget könsorgan. Det är alltså inte styrkt att samlag förekommit. Det är däremot styrkt att vad som förekommit varit sexuellt umgänge. Gärningarna är att bedömas som sexuellt umgänge med barn.

pontus-bergvall-borg_compressed