Hassan Sadeqhi, Harlösa

Qawamadin HASSAN Sadeqhi, 20000729 Gårdstångavägen 1

241 65 Harlösa

DOMSLUT Brott som den tilltalade döms för Våldtäkt mot barn, 6 kap 4 § 1 st brottsbalken 2016-07-04

Påföljd m.m.

Ungdomstjänst 130 timmar Lagrum som åberopas 29 kap 7 § 1 st brottsbalken Skadestånd Hassan Sadeqhi ska betala skadestånd till Sekretess A med 75 000 kr jämte ränta på

beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 4 juli 2016 till dess betalning sker.

Händelsen inträffade i Helsingborg i somras. Pojken som vid tillfället var 15 år ska ha kommit i kontakt med den då 13-åriga flickan via sociala medier.

Pojken filmade händelsen i smyg och skickade i efterhand både bild och filmsekvens till flickan. Förhoppningen var att få ha sex med henne igen. Han ska också ha frågat om hon ville ha sex med en kompis till pojken.

2016-10-26-Helsingborg-TR-B-3918-16-Dom_compressed