Andreas Karlsson, Eslöv,

Under sommaren 2013 kom Andreas Karlsson till insikt om att han har en sexuell dragning till barn. Han tittade på bilder på nakna barn på Internet och tankarna på barn kretsade mycket i hans huvud.

Andreas Karlsson har begått de sexuella övergreppen när han arbetade som vikarie på den förskola och utnyttjat barnens skyddslösa ställning och missbrukat det särskilda förtroende som han haft i egenskap av personal på förskolan.

I förhör som bland annat hållits med ett av de tre offrens mor uppger mamman att offret berättat för henne att Andreas Karlsson tagit honom på rumpan och visat sin snopp för honom.

Ur domen:

..”Tingsrätten delar åklagarens bedömning att Andreas Karlsson genom sitt agerande mot målsägandena
A och B har fått dem att delta i konversationen och därigenom förmått dem att medverka i handlingar med sexuell innebörd”..

..”Den brottslighet som Andreas Karlsson har gjort sig skyldig till är av sådan art att utgångspunkten bör vara att påföljden ska bestämmas till fängelse. Andreas Karlsson hade emellertid inte fyllt 21 år vid tidpunkten för brotten och det krävs därför särskilda skäl för att döma honom till fängelse”..

_______________________________________________________________________________

Tilltalad ANDREAS Fredrik Karlsson, 920928-5775 Södra Skånes åklagarkammare Markvägen 8

241 91 Eslöv

DOMSLUT Begångna brott

Sexuellt ofredande

Påföljd m.m. Skyddstillsyn Särskild föreskrift: Andreas Karlsson ska genomgå Kriminalvårdens

behandlingsprogram Relation och Samlevnad (ROS)

B-4888-13_compressed