Kevin Rees, Malmö

Kevin 2

Kevin rees, har varit med sin son och dotter under tiden som han varit misstänkt och åtalad, även varit ensam med övriga barn som funnits i närheten

Det i beslag tagna materialet har tagits från ett utrymme i Kevin Rees
föräldrars hus som efter vad Kevin Rees själv berättat mest använts av honom,
även om andra personer också haft tillgång till utrymmet. Det är utrett att det i

USB-stickan, hårddisk och datorer funnits barnpornografiskt material i den
utsträckning som åklagaren har gjort gällande. Genom den forensiska analysen
står det vidare klart att mappstruktur och spår av användare pekar på att det
varit just användaren Kevin som hanterat hårddiskarna.Vad gäller USB-stickan
har denna, när den togs i beslag, suttit instucken i TV-apparaten som fanns i
rummet.

Malmo-tingsratt-B-10253-20-Dom-20231222-51b36a7c189e6af574ca6e37ebff62d5_compressed