Abdirahman Ali, Stockholm

Våldtäkt
SAMANFATTNINGEN
Förnamn
Abdirahman
Efternamn
Mohammed Ali
Adressen
okänd
Personnummber
19941210-6073
Kön
Man
Brott
Försök till våldtäkt
Beskrivining

Abdirahman Mohammed Ali har med våld försökt tvinga NN4 till ofrivilligt samlag eller till att företa eller tåla annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar och övriga omständigheter är jämförlig med samlag. Våldet har bestått i att ta tag, hålla i och dra i målsäganden vilket medfört att
målsäganden ramlat, ligga ovanpå målsäganden och då jucka mot henne samt slå målsäganden ett flertal gånger i ansiktet. Målsäganden åsamkades smärta och blåmärke till följd av våldet. Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Det hände
den 19 oktober 2019 vid Södra ängby skola, Blackebergsvägen, Bromma, Stockholms stad.

solna-tingsratt-b-9711-19-stamningsansokan