Örjan Johansson, Ljungaverk

19420226-7839, Olof Örjan Johansson, Sörhångstavägen 101841 98 Ljungaverk

2012-10-16-Sundsvall-TR-B-2976-10-Dom