Fouad Salahaldin, Älvsjö

Våldtäkt
SAMANFATTNINGEN
Förnamn
Ali Mohamad
ABIEL Zehaye
Fouad Mohamad
ABDINASIR Omar
Efternamn
Ali
Abraham
Mohamad Salahaldin
Roble
Adressen
Okänd
Okänd
Spannarpsgränd 5 bv125 72 Älvsjö
Okänd
Personnummber
19940506-2077
19960419-4978
19950409-4757
19960910-0798
Kön
Man
Brott
Våldtäkt
Beskrivining

Först har Ali Mohamad tvingat målsäganden till ett vaginalt samlag. Våldet/tvånget har bestått i att han puttat/tryckt målsäganden mot en sten varvid hon slagit i ryggen med smärta och blåmärke som följd, dragit ned hennes byxor och trosor och sedan böjt hennes huvud framåt/nedåt och hållit fast hennes kropp under samlaget. Samtidigt eller strax härefter har Abraham genomfört eller försökt att genomföra ett oralt samlag med målsäganden och fara för brottets fullbordan har förelegat. Tvånget bestod i att Abraham höll i målsägandens huvud och vred det mot sin penis. genomföra ett vaginalt samlag med målsäganden och fara för brottet fullbordan har förelegat. Våldet/tvånget har bestått i att han hållit fast
målsägandens kropp. Härefter har Roble tvingat eller försökt tvinga målsäganden till ett vaginalt samlag efter att Ali Mohammed tagit tag i målsäganden och knuffat henne mot ett mot ett bord och dragit ned hennes byxor och trosor och fara för brottets fullbordan har förelegat. Våldet/tvånget har bestått i att han hållit fast målsägandens kropp. Roble har i samband härmed utdelat slag mot målsägandens huvud som
orsakat henne smärta.

2014-05-27-Sodertorn-TR-B-12086-13-Dom-inkl-HR