info/Fakta

1.Vissa adresser kan vara felaktiga om gärningsmannen ha flyttat mkt, Men vi försöker uppdatera uppgifterna så fort vi har möjlighet.

2. Det kan hända i sällsynta fall att gärningsmannen ha använt sig av andras bilder online för att vilseleda och dölja sin riktiga identitet, detta är väldigt sällsynt, men kan fortfarande ske, därför kan vi inte alltid garentera bildernas säkerhet, men 99% av fallen så stämmer bilden med gärningsmannen.

3. Vår Arkiv är inte helt uppdaterad gällande överklagande av domar därför ska man ta domen med en nypa salt, vi arbetar på att åtgärda problemet

4. Vid begära om borttagning så krävs underlag eller bevis att inlägget är felaktig.

Uppgifter på sidan

1. Alla handlingar/Domar är offentliga handlingar från domstolen. Vi publicerar inte domar som är skyddade under sekretess eller domstols beslut.

2. Folkbokföringsuppgifter som vi använder är offentliga uppgifter.